Værmodifikasjon truer alt liv! 


Hva er værmodifikasjon?

  • Andre navn på dette er Geoengineering, Solar Radiation Management(SRM) eller Stratospheric Aerosol Geoengineering(SAG).

Den offisielle forklaringen er at dette gjøres for å begrense den globale oppvarmingen, men i praksis viser det seg at det har motsatt effekt, samt mange andre svært uheldige skadevirkninger.

Økt skydekke gjør at varme fra jordoverflaten samles under skydekket, altså økt global oppvarming. Dessuten ødelegger aerosolspraying i stratosfæren ozonlaget og mer UVB og til og med UVC når derved jordoverflaten og bidrar til en varmeeffekt. 

En annen faktor er at når jetstrømmen påvirkes av geoengineering blir havstrømmene også varmere. Varmt vann kommer da inn i Arktis og bidrar til at metandepotene i havbunnen tiner og store mengder metan som er en veldig potent drivhusgass, blir frigjort. En enorm global oppvarming er nå i gang, med ødeleggelse av korallrev, omfattende skogbranner og frigjøring av metan som noen av skadevirkningene. For å skjule hva som skjer, har derfor geoengineering operasjoner økt enormt særlig de siste to årene. Ved å skape mer kunstig skydekke gir dette en nedkjøling i begrensede områder, mens den globale oppvarmingen samtidig øker enda mer. På måten skjules den globale oppvarmingen. "Det er jo så kaldt for tiden".

Litt historie

Al Gore og CO2 fortellingen

 

Denne mannen har som kjent fremmet forklaringen om at global oppvarming og derav følgende klimaproblemer, utelukkende skyldes økning av CO2 i atmosfæren. Dette kalles Perception Management, dvs Gore fremmer den forklaringen det er ønskelig at vi skal tro på.
Selv om CO2 er en drivhusgass, er den langt fra hele forklaringen på klimaendringene!


Den Trilaterale Kommisjonen(DTK)

Noe de færreste er klar over, er at Al Gore er medlem av  DTK. Den ble grunnlagt i 1972 av David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski og er et redskap de rikeste og mektigste bruker for å påvirke toppolitikere og sikre sine interesser!
Det dreier seg om eierne av de største bankene, media selskapene og ulike multinasjonale selskap, samt firma som er tilknyttet det amerikanske militæret. Når denne eliten på ulike måter er involvert, så har de sørget for å holde dette skjult ved at Gore, som jobber for dem, drar rundt og fremmer CO2 som den store synderen! Gore dekker altså over det egentlige motivet, nemlig:

Været som våpen og maktmiddel!!

Se under hvorfor

Chemtrails, the secret war. Meget god dokumentar.