Værmodifikasjon = klimaendringer!  

Forskningsresultater

2. februar 2017. 
J. Marvin Herndon
, Ph. D.

Journal of Geography, Environment and Earth Science International. An Indication of Intentional Efforts to Cause Global Warming and Glacier Melting.

28 Juli 2016. 
J. Marvin Herndon
, Ph. D.
D..
AGRIVITA Journal of Agricultural Science. 38(3): 213-221 ADVERSE AGRICULTURAL CONSEQUENCES OF WEATHER MODIFICATION.

Juni 2016.
J. Marvin Herndon Ph. D.

Frontiers in Public Health.
Human and Environmental Dangers Posed by Ongoing Aerosolized Particulates for Weather Modification.

25. juni 2015.
J. Marvin Herndon, Ph.D.
Current Science.

Aluminum Poisoning of Humanity and Earth's Biota by Clandestine Geoengineering.   

12. august 2015.     
J. Marvin Herndon, Ph.D.
Artikkel i vitenskapsmagasinet International Journal of Environmental Research and Public Health:
Evidence of Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering in the Troposphere: Consequences for Public Health.

Norge 2012.
Harald Kautz-Vella:

Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life.

Analyseresultater

Prøver tatt i 2014 på flyplassen i Zurich, Sveits viste at jetflybensinen inneholdt en rekke metaller, deriblant aluminium. Avgassene fra jetmotorene inneholdt 16 ulike metaller! Denne informasjonen er hentet fra den meget gode dokumentaren Overcast.

For større versjon, klikk på bildet.

Analyseresultat - jetflybensin


Analyseresultat - avgassene fra jetmotor

 

Dette er kun noen få eksempler på funn som har blitt gjort ulike steder i verden. For stor versjon, klikk på bildet.

Valais, Sveits 2014.
Nivå av aluminium, 38mg/liter dette er altså 38’000 mikrogram/liter! Normal verdier i regnvann er mellom 10 and 1200 mikrogram. Normalt skulle det verken vært barium (440ug/l) eller strontium (260ug/l) i en slik regnvannsprøve. Link til artikkel.

Phoenix, Arizona 2008.
Her er aluminum 6,400x høyere enn grenseverdien, jern er 28000x over grenseverdi, magnesium is 5.3x over, kalium er 793x over, natrium er 15.9x over. Link til artikkel.

New Zealand 2010.
Forhøyede verdier av aluminium. Dessuten funn av barium og bor. Link til artikkel.


Sør-Sverige 2012.
Høye verdier av Aluminium, Arsenikk og Uran! - i vannprøve. Sammenligning med verdier av aluminium i prøver fra USA.
Link til artikkel.

Auburndale, Florida 2012.

Meget høyre verdier av aluminium og strontium.