Værmodifikasjon = Klimaendringer  


Hva er værmodifikasjon?

Al Gore og CO2 fortellingen

 

Denne mannen har som kjent fremmet forklaringen om at global oppvarming og derav følgende klimaproblemer, utelukkende skyldes økning av CO2 i atmosfæren.
Dette kalles Perception Management, dvs Gore fremmer den forklaringen det er ønskelig at vi skal tro på.
Selv om CO2 er en drivhusgass, er den langt fra hele forklaringen på klimaendringene!


Den Trilaterale Kommisjonen(DTK)

Noe de færreste er klar over, er at Al Gore er medlem av  DTK. Den ble grunnlagt i 1972 av David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski og er et redskap de rikeste og mektigste bruker for å påvirke toppolitikere og sikre sine interesser!
Det dreier seg om eierne av de største bankene, media selskapene og ulike multinasjonale selskap, samt firma som er tilknyttet det amerikanske militæret. Når denne eliten på ulike måter er involvert, så har de sørget for å holde dette skjult ved at Gore, som jobber for dem, drar rundt og fremmer CO2 som den store synderen! Gore dekker altså over det egentlige motivet, nemlig:

Været som våpen og maktmiddel!!

Se under hvorfor

Chemtrails, the secret war. Meget god dokumentar.