Værmodifikasjon = klimaendringer!  

Hvordan skapes skyer?

Følgende informasjon er helt essensiell for å forstå hva som foregår over hodene våre!

En grunnleggende foutsetning for all skydannelse, er en eller annen form for partikler, det være seg sot, salt, etc. De fungerer som kondensasjonskjerner, dvs fuktigheten i luften slår seg ned på dem og det blir en sky. Altså:

Ingen partikler luften som fuktighet kan feste seg til, ingen skyer!

Konklusjon: Når en stripe blir liggende etter et fly, er årsaken at det slipper ut partikler!

Regnskogen i Amazonas er et godt eksempel på hvordan naturen produserer skyer i den hensikt å skape nedbør. Informasjon fra forskning.no.

For å sikre høy luft fuktighet og hindre uttørring, gir trær, busker og andre vekster fra seg partikler som så skaper skyer.

Fra observasjonspunkt i 350 meters høyde

Her gjør naturen dette på en smart og hensiktsmessig måte, slik at regnskogen holdes intakt.

Når det samme gjøres i den hensikt å endre på været, kan så resultatet bli annet enn kaos?